Arhive etichetă: botezul in apa

“Mai întâi trebuie credinţa, iar apoi botezul în apa” | Obiectia V

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

A cincea obiecție adusă în mod constant de către frații noștri baptiști este aceea că pruncii nu sunt capabili de acţiunile spirituale sau manifestările pe care Noul Testament le impune, ca să poată primi în mod corespunzător rânduiala botezului. Limbajul Noului Testament în mai multe locuri este următorul: „Pocăiți-vă, și fiecare să fie botezat. Crede, și primeşte botezul. Dacă crezi din toată inima ta, se poate [să fii botezat]. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi. Mulți dintre corinteni au crezut şi ei şi au fost botezaţi.” (Faptele Apostolilor 2:38; 2:41, 8:37, 18:8). Pe scurt, frații noștri baptiști afirma că aşa cum botezul este recunoscut de toţi ca „pecete a neprihănirii care se capătă prin credință” (Romani 4:11), iar copiii sunt cu totul incapabili să manifeste credință, atunci înseamnă că nu este potrivit ca ei să fie botezaţi.

Ca răspuns la această obiecție, prima mea observație este că Continuă lectura

Reclame

“Domnul Hristos a fost botezat la maturitate (de către Ioan Botezătorul, care nu boteza pruncii)” | Obiectia IV

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

O altă obiecţie este: “Însuşi Domnul Iisus Hristos nu a fost botezat înainte de a împlini treizeci de ani. Deci prin urmare, înţelegem că ucenicii Săi nu ar trebui să fie botezați până la o vârsta adultă”. Împotriva acestei obiecții, răspundem astfel:

(1) Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul. Acum, este clar că botezul lui Ioan nu era botezul creștin, deoarece este evident din Faptele Apostolilor (cap 19, versetele 1-5), că aceia care fuseseră deja botezați de Ioan, au fost mai apoi botezați din nou în apă Continuă lectura

“Nu găsim exemple clare de botez al pruncilor în Noul Testament” | Obiectia III

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

A treia obiecție adusă deseori este următoarea: “Dacă botezul copiilor ar fi predominat în Biserica primară, ne-am fi putut aștepta să găsim în istoria Noului Testament câteva exemple ale copiilor de creștini care să fie botezaţi în perioada prunciei lor”. Frații noștri baptiști ne reamintesc că istoria Noului Testament cuprinde mai mult de șaizeci de ani de la stabilirea Adunării în noua perioadă. Ei afirmă: „Aşadar, în această perioadă lungă, dacă Adunarea a avut drept principiu (și practică) botezul copiilor, atunci foarte probabil că trebuia să se găsească mai multe cazuri înregistrate de botez al copiilor celor care erau deja în părtăşia Adunării. Dar, în tot ceea ce s-a scris clar (sau, ocazional, să se fi făcut vreo aluzie) în ceea ce privește bisericile din Ierusalim, Antiohia, Corint, Efes, Roma, Galatia, Colose etc, nu găsim nicio mențiune despre astfel de botezuri de prunci. Noi, prin urmare, tragem concluzia că nu s-a întâmplat niciun astfel de botez”.

Când cercetăm această obiecție, vom Continuă lectura

“Nu este suficientă deducţia clară” | Obiectia II

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

A doua obiecție adusă deseori de către frații noștri baptiști reiese din ceea ce unii insistă că ar fi “legea generală a instituirii pozitive”. Ei afirmă: „În ceea ce priveşte îndatoririle noastre morale, avem libertatea să tragem concluzii bazate pe deducție, pe asemănări, pe consecinţe. Dar în ceea ce privește instituirile pozitive, porunca trebuie să fie directă și pozitivă. Aşadar, deoarece nu găsim nicăieri în Noul Testament vreo îndemnare pozitivă pentru a boteza copiii, atunci legea generală care trebuie să se aplice în toate cazurile de instituire pozitivă, interzice în mod clar botezul copiilor. Aici nu se poate admite un raționament bazat pe deducţie”.

Sunt convins că acest argument va Continuă lectura

“Nu scrie nicăieri în Biblie că trebuie să botezăm pruncii” | Obiectia I

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

Prima obiecţie este că nu avem nicio poruncă directă în Noul Testament, dată în mod clar, în favoarea botezului pruncilor. Oponenții noștri susţin: „Nu ni se spune nicăieri, în istoria perioadei apostolice, în termeni clari, că pruncii au fost sau ar trebui să fie botezați. Oare este posibil să punem acest fapt pe seama presupunerii că botezul pruncilor a fost practicat în mod general în Adunare?” Această obiecție a fost adusă de foarte multe ori, cu multă convingere și cu impact asupra gândirii unor persoane care au puţine cunoştinţe și nu cercetează prea adânc. Dar când se cercetează în amănunt obiecţia, eu sunt convins că aceasta va rămâne fără nicio temelie puternică.

Pentru că, în primul rând, chiar dacă Continuă lectura

Marturia istoriei (5) – Concluzii | Argumentul X

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

Nota explicativa: concluziile de mai jos sunt cu privire la marturiile istorice, prezentate ca fragmente din carte in aceste pagini:

Marturia istoriei (1) – Introducere, Tertulian si Origen | Argumentul X
Marturia istoriei (2) – Ciprian din Cartagina, Ioan Gura de Aur | Argumentul X
Marturia istoriei (3) – Augustin impotriva lui Pelagius | Argumentul X
Marturia istoriei (4) – Valdenzii sustineau si practicau botezul pruncilor | Argumentul X

Dacă aceste afirmații istorice sunt corecte (și chiar sunt corecte, pentru că sunt la fel bine atestate precum orice altă realitate consemnată în istoria Adunării), atunci este demonstrat faptul că pentru o perioadă de aproape 1500 după Hristos, practica botezului copiilor a fost universală. Nu a existat absolut nicio excepție de la această realitate generală în întreaga Adunare creștină, care ori prin principiu, ori prin vreo analogie, să poate permite chiar şi în cea mai mică măsură doctrina fraţilor noştri baptişti împotriva botezului copiilor. Este deci demonstrat că, începând din vremea apostolilor şi până la anabaptiştii din timpul lui Luther, convingerea generală a Adunării creştine, fără a avea împotrivitori, a fost să considere copiii de credincioși drept membri ai Adunării, și prin urmare să-i boteze.

Dar mai mult decât atât, dacă Continuă lectura

Marturia istoriei (4) – Valdenzii susțineau si practicau botezul pruncilor | Argumentul X

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

De asemenea, observam că acei martori ai Adevărului evlavioşi și renumiţi, cunoscuţi sub numele de valdenzi, păstrau fără îndoială doctrina şi practica botezului pruncilor. În mărturisirile lor de credință și în alte scrieri, făcute între secolele XII și XVI, în care ei prezintă crezurile și practicile lor, moştenite din tată în fiu, pentru câteva sute de ani înainte de Reformă, valdenzii vorbesc despre acest lucru atât de des și de clar, încât se exclude orice îndoială. Următoarele fragmente vor mulţumi pe orice cercetător raţional şi cinstit.

Valdenzii spuneau: „Botezul este Continuă lectura