Arhive etichetă: botezul pruncilor

Responsabilitatea bisericilor locale

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

În final, din principiile și considerațiile de mai sus, este evident că multe biserici care botează pruncii, au multe de corectat referitor la modul în care îi tratează pe copiii lor botezați, și trebuie să facă aceste schimbări de reformă urgent și cu credincioşie. Aşa cum am observat, un scop măreţ pentru care a fost înființată Adunarea lui Dumnezeu, este acela de a instrui, în toate vremurile, o sămânță care să slujească lui Dumnezeu, și să fie martori credincioși pentru adevărul și rânduiala familiei Sale, în mijlocul unei lumi stricate şi necredincioase. Aşadar Adunarea, cu autoritatea ei, este obligată să supravegheze atent educația (mai ales cea religioasă) a membrilor ei tineri. Suntem siguri că doar în măsura în care Adunarea a fost credincioasă în această obligaţie a ei, ea a înflorit în credința curată, evlavie și pace. Iar atunci când ea şi-a neglijat această responsabilitate, copiii ei au crescut în ignoranță, și de multe ori în imoralitate, și au rătăcit în multe păcate şi erezii. Dacă Adunarea dorește ca tinerii ei botezaţi să ajungă un sprijin și o încurajare pentru ea, dacă dorește ca ei să participe cu înţelegere și cu afecțiune la mărturia ei, dacă doreşte să aibă în viitor o generație care să-L laude pe Împăratul Sionului, când părinții lor vor fi trecut în veşnicie, atunci fie că prin toate mijloacele Adunarea să vegheze asupra educării tinerilor ei cu deosebită stăruinţă și credincioşie. Adunarea să considere că o mare parte din datoria ei este să acorde atenție constantă, cu credincioşie, pentru instruirea morală și religioasă care se oferă generației tinere.

Care este dar motivul pentru care atât de mulți tineri botezaţi, în aproape toate adunările care botează copiii, cresc în ignoranță și dispreț faţă de religia părinților lor? De ce atât de mulți dintre ei, atunci când ajung la vârsta la care pot să gândească și să acționeze pentru ei înșiși, aleg un trai greşit, dacă nu chiar total lipsit de credincioşie, și ajung să rătăcească, în prea multe cazuri, spre căile depravate ale imoralităţii? Nu este suficient să spunem că aceşti copii ai noștri sunt din fire depravaţi și predispuşi spre căile greşelii și nesăbuinţei. Fără îndoială, acest lucru este adevărat, dar nu este întregul adevăr. Suntem siguri că o mare parte din vină este a adunărilor locale, precum şi a părinților. Prea des a fost uitat faptul că botezul este într-adevăr o pecete, atât pentru Adunare, cât şi pentru copiii şi părinţii copiilor. Și ca urmare, deoarece în multe cazuri botezul a fost privit greşit, cu superstiţie, acest lucru a condus la trista neglijare a obligațiilor ce decurg din botez, chiar şi în cele cele mai evanghelice dintre biserici. Părinții sunt foarte atenţi la educația literară și științifică a copiilor lor, dar au neglijat într-o mare măsură instruirea morală și religioasă a copiilor. Ei şi-au trimis copiii la școli cu profesori imorali, eretici, sau necredincioși, care desigur nu au pus accent pe instruirea morală şi religioasă a copiilor. Ci mai degrabă au avut o influență foarte dăunătoare pentru această parte din educaţia copiilor. Și, după ce părinţii şi-au tratat astfel copiii, (trimiţându-i sub îndrumarea unor astfel de profesori), au fost foarte surprinşi atunci când copiii lor au căzut în imoralitate şi necredinţă! Dar ce altceva era de așteptat?

Deși cu siguranţă, primele eforturi în această importantă lucrare de educare creștină trebuie să vină din partea părinților (într-adevăr, dacă educaţia creştină nu a început încă de când era copilul în braţele mamei, o perioadă foarte importantă a fost deja pierdută), totuşi adunarea are datoria să acţioneze în această direcţie. Iar datoria aceasta este rareori îndeplinită cum trebuie. Este datoria bisericii locale, prin păstorii și bătrânii ei, să îndemne și să îndrume părinții în această muncă grea și importantă a educării copiilor. Este datoria adunării să vegheze pentru alegerea (sau înființarea) școlilor potrivite pentru tinerii care au fost botezaţi în pruncie. Este datoria adunării locale să pună în mâinile lor Biblia și mărturisirile de credinţă, precum și alte scrieri potrivite despre Adevăr. Este datoria adunării să-i adune periodic pe tineri pentru instruire, îndemnuri, și rugăciune; să le reamintească din când în când, cu afecțiune părintească, despre datoria lor, când ajung la vârsta înţelegerii, să-L mărturisească pe Hristos și să recunoască legătura lor cu Adunarea Sa, prin propria lor mărturie personală. Iar în cazul în care tinerii vor cădea în greşeală sau imoralitate, sau vor neglija credinţa, adunarea să-și exercite față de ei, cu afecțiune părintească dar cu fermitate, autoritatea şi disciplina pe care Domnul Hristos a hotărât-o în mod special pentru binele tuturor membrilor, mai ales al membrilor tineri din familia intrată în legământ cu El. Dacă acest plan va fi împlinit cu credincioşie pentru tinerii noştri botezaţi, eu sunt de acord cu evlaviosul frate Baxter, în convingerea lui că în nouăsprezece cazuri din douăzeci, copiii noștri puşi deoparte pentru Dumnezeu încă din pruncia lor, ar crește în ascultare, cumpătaţi, ordonaţi și serioşi, iar înainte de a ajunge la maturitate, ar recunoaşte apartenența lor la legământul lui Dumnezeu printr-o mărturie personală, cu sinceritate. Ce perioadă fericită va fi! Oare când va avea Adunarea lui Dumnezeu o astfel de credincioşie, și ca urmare astfel de rezultate?

Reclame

Responsabilitatea fiecărui om botezat în pruncie

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

Vedem aşadar cât de importantă și cât de solemnă este situația acelor tineri care au fost în copilăria lor dedicaţi lui Dumnezeu în botezul sfânt! Acesta este un aspect pe care atât cei maturi cât și cei tineri îl neglijează deseori. Este în general recunoscut că părinții, când îşi dedică copiii lor pentru Dumnezeu în această rânduială, sunt puşi sub obligații foarte însemnate, pe care ei nu le pot da uitării, fără a atrage asupra lor o vină grea. Dar tinerii iau aminte prea rar la aceste lucruri, cum ar trebui. Ei nu se gândesc că primirea timpurie a peceții de legământ cu Dumnezeu, ca urmare a actului părinților lor, îi aşează într-o situație solemnă care implică o mare responsabilitate. Dar ei nu au cum să-și imagineze Continuă lectura

“Nu găsim botezul pruncilor peste tot în Biserică, aşa cum era circumcizia în Adunarea lui Israel din Vechiul Testament” | Obiectia XI

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

Cea din urmă obiecție pe care propun să o cercetăm este: „Dacă botezul ia locul tăierii împrejur, iar Adunarea este aceeași în esenţa acum ca și atunci, pe vremea când tăierea împrejur era pecetea de inițiere, atunci de ce nu găsim botezul copiilor peste tot în Adunarea Noului Testament, cum era tăierea împrejur în Vechiul Testament? De ce nu este fiecare copil, în lumina Evangheliei, botezat în apă, după cum fiecare copil evreu a fost tăiat împrejur în Vechiul Testament?”

Eu răspund astfel: aşa ar trebui să se întâmple, fără Continuă lectura

“La Cina Domnului ar avea dreptul să vină cei botezaţi cu apa în pruncie, indiferent de starea lor duhovnicească” | Obiectia X

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

O altă obiecție, adusă de multe ori cu încredere, împotriva botezului şi statutului pruncilor ca membri ai Adunării este că, dacă acestea ar fi bine întemeiate, atunci ar însemna că fiecare tânăr botezat, sau chiar copil, ar avea dreptul să vină la Cina Domnului dacă doreşte acest lucru, fără vreo cercetare sau nevoie de permisiune din partea celor din adunare. Frații noștri baptiști afirmă că astfel, deoarece mulţi dintre cei ce au fost botezați în copilărie sunt acum vizibil lipsiţi de evlavie, și mulți dintre chiar destrăbălaţi, dacă din încăpăţânare sau răutate ar veni totuşi la Cina Domnului, Adunarea ar ajunge de rușine din cauza acestor oameni nevrednici.

Această obiecție se bazează pe o mare greșeală. Vom dovedi aceasta, privind la Continuă lectura

“Copiii botezaţi nu sunt totuşi trataţi ca membri deplini în bisericile locale” | Obiectia IX

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

O altă obiecţie spune că aceia care susţin botezul copiilor se contrazic pe ei înșiși, deoarece nu îşi tratează copiii că membri ai Adunării. Frații noștri baptiști spun despre susţinătorii botezului copiilor: „Ei susțin că acei copii de creștini sunt membrii Adunării în virtutea nașterii lor, membri pe deplin, în mod vizibil în legământ cu Dumnezeu, și drept urmare copiii sunt potriviţi pentru pecetea sacramentală (botezul în apă). Cu toate acestea, vedem prea rar vreo biserică susţinătoare a botezului copiilor, care să-i trateze pe copii ca membri ai săi, adică să-i instruiască, să-i supravegheze și să-i disciplineze la fel ca în cazul membrilor adulți. Oare acest lucru nu dovedeşte că sistemul lor este în contradicţie, că nu este practic, și prin urmare că nu este bun?” Această obiecție este una foarte serioasă și importantă, și ar trebui să atragă atenția fiecărui Continuă lectura

“Dovezile istorice nu sunt demne de luat în seamă” | Obiectia VIII

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

O altă obiecție adusă deseori de către împotrivitorii botezului pruncilor este aceea că pentru botezul copiilor exista aceeaşi dovadă istorică precum în cazul participării copiilor la Cina Domnului, și astfel dovada cu privire la copii participând la Cina Domnului în istoria timpurie a Adunării, face ca mărturia istorică pe care o găsim în favoarea botezului să nu mai fie valabilă.

Pentru a răspunde la această obiecție, recunoaştem că Continuă lectura

“Mulţi dintre cei botezaţi în pruncie nu ajung să primească mântuirea, deci au fost botezaţi în zadar” | Obiectia VII

(Nota: acesta este doar un pasaj din cartea „Botezul copiilor mici, biblic si rational”, de Samuel Miller. Este foarte probabil ca pasajul sa para incomplet asa, separat de restul cartii. De aceea recomand citirea intregii carti. Se gaseste online AICI, sau se poate descarca gratuit in format PDF, HTML, MOBI si EPUB – detalii AICI)

O altă obiecție pe care frații noștri baptiști o aduc des este aceea că în cazul botezului copiilor, urmările rânduielii nu corespund suficient de des cu înţelesul ei. Noi afirmam că botezul este un simbol pentru naşterea din nou, dar experiența arată că marea majoritate a copiilor botezați în pruncie nu ajung să se bucure de harul naşterii din nou. Fraţii noştri baptişti spun că practica botezului copiilor strică Adunarea într-un mod foarte grav, prin umplerea ei cu persoane necredincioase. Împotriva acestei obiecții răspundem astfel:

Este într-adevăr trist faptul că Continuă lectura